Лични средства

wiki/Binary_relation

Връзката сочи към: https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_relation

Действия към документ