Лични средства
Вие сте тук: Начало Members topopover stereo3d SteroPair3D

SteroPair3D

Приложение на MatLab, което от предварително получена с MatLab тримерна фигура (например чрез функциите surf, mesh, plot3 и т.н.) прави стереоскопична двойка – ляво и дясно изображения, подходящи за използване с 3D дисплей. Освен вградените в MatLab възможности за промяна на свойствата на графичните обекти, от управляващия прозорец на приложението се контролират и настройват различни параметри:  

 - дистанция между наблюдаваната сцена и зрителя;

 - разстояние между центровете на перспективните проекции;

 - контрол на дълбочината (усещането за положение на графиката пред и зад екрана);

 - мащаб на координтните оси (aspect ratio);

 - промяна на зрителния ъгъл (зуум) ;

 - възможност за автоматична настройка на размера и положението на графиката;

 - ротация на сцената около координатните оси, промяна на позицията на гледната точка;

 - анимиран обзор чрез завъртане на сцената около вертикална или хоризонтална ос.

 

Възможност за запис на стерео видео от генерирана с MatLab анимация от поредица 3D кадри. Изходния файл е в стандартен side-by-side формат, който може да възпроизвежда практически на всеки съвременен 3D дисплей или монитор. 

 

SP3D.jpg

 

Действия към документ