Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ Деканат

Деканат

Факултет по математика и информатика
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

 

Декан
доц. д-р Първан Евтимов Първанов
каб. 208, тел. 8161-575, pparvan@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: вторник 11:00 ч. - 12:00 ч.
                            четвъртък 11:00 ч. - 12:00 ч.


Заместник-декан Учебна дейност бакалавърски програми 
доц.  д-р  Веселин Гушев
каб. 208, тел. 8161-574, v_gushev@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: вторник 10:00 ч. - 12:00 ч.
                            четвъртък
10:00 ч. - 12:00 ч.


Заместник-декан Учебна дейност магистърски програми 

доц.  д-р  Милен Петров
каб. 208, тел. 8161-574, milenp@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: сряда 11:00 ч. - 12:00 ч.
                            понеделник 9:00 ч. - 10:00 ч.

Заместник-декан Научно-изследователска и международна дейност, докторанти
доц. д-р Мая Стоянова
каб. 208, тел. 8161-574, stoyanova@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.
                            четвъртък 13:00 ч. – 14:00 ч.

Заместник-декан Стопанска дейност, реклама и СДК
доц. д-р Ангел Ангелов
каб. 208, тел. 8161-574, aangelov@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:  вторник 13:00ч. - 15:00ч.
                             четвъртък 11:00 ч. - 13:00 ч.

 

Действия към документ
Новини
Apr 29, 2017 Семинар по Математическа логика, 4 май 2017
Apr 28, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 2 май 2017
Apr 27, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Още новини...