Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ Деканат

Деканат

Факултет по математика и информатика
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

 

Декан
доц. д-р Първан Евтимов Първанов
каб. 208, тел. 8161-575, pparvan@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: вторник 11:00 ч. - 12:00 ч.
                            четвъртък 11:00 ч. - 12:00 ч.


Заместник-декан Учебна дейност бакалавърски програми 
доц.  д-р  Веселин Гушев
каб. 208, тел. 8161-574, v_gushev@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: сряда 10:00 ч. - 12:00 ч.
                            четвъртък
10:00 ч. - 12:00 ч.


Заместник-декан Учебна дейност магистърски програми 

доц.  д-р  Милен Петров
каб. 208, тел. 8161-574, milenp@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: сряда 11:00 ч. - 12:00 ч.
                            понеделник 9:00 ч. - 10:00 ч.

Заместник-декан Научно-изследователска и международна дейност, докторанти
доц. д-р Мая Стоянова
каб. 208, тел. 8161-574, stoyanova@fmi.uni-sofia.bg
приемно време: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.
                            сряда 13:00 ч. – 15:00 ч.

Заместник-декан Стопанска дейност, реклама и СДК
доц. д-р Ангел Ангелов
каб. 208, тел. 8161-574, aangelov@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:  вторник 14:00ч. - 15:00ч.
                             сряда 16:00 ч. - 17:00 ч.

 

Действия към документ