Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ История Биографии Акад. Иван Ценов

Акад. Иван Ценов

    Роден на 15 януари 1883г. в гр. Враца. Починал през 1967г.

    Баща му е бил един от действащите участници в революционния таен комитет във Враца, а след Освобождението бил общински съветник. През учебната 1899-1900г. завършва Врачанското окpъжно шесткласно училище и става учител за една година. Едва 16-годишен той обучава едновременно деца от четири отделения.

    През 1903г. завършва Софийската мъжка гимназия. Поради материални затруднения в семейството, е принуден отново да стане учител в едно основно училище във Враца. През 1904-1905г. е вече студент по математика в Софийския университет, където учи пет семестъра, а шести семестър завършва през 1906-1907г. в Белград. През 1907-1908г. Иван Ценов е студент в Загреб, след което се завръща в родината и завършва с отличие специалността математика. Учителствува в Първа Софийска мъжка гимназия, работи като нередовен асистент по математика. Скоро след това става редовен асистент.

    Две години специализира в Париж. От 1.10.1914г. придобива научно звание доцент, а през 1919г. е вече извънреден професор. От 1922г. до 1951г. е редовен професор и ръководител на катедра по аналитична механика.

    През 1925г. проф. Иван Ценов е член кореспондент на БАН, а от 16.11.1928г. е избран за академик.

    През 1925-1926г. и 1929-1930г. той е бил декан на Физико-математическия факултет на Университета.

    След 9.9.1944г. е бил един мандат председател на Природо-математическия клон на БАН.

    Акад. Иван Ценов е участвувал и докладвал свои научни приноси на много международни форуми: конгреса по приложна механика (1924г., Холандия), конресите в Стокхолм (1928г.), Париж(1931г.), пети конгрес на славянските математици (1924г., Прага) и други.

    Той е първият преподавател по техническа механика в Държавната политехника в София.

    Акад. Ценов е получил редица отличия и награди, като: "Димитровска награда-I ст." (1951г.), "Народен деятел на науката" (1965г.), орден "Народна Република България- I ст." (1958г.) и други.

Действия към документ
Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...