Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ Администрация

Администрация, София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

Росица Николаева Банкова
главен инспектор администрация
каб. 208, тел. 8161 500, 02 8687180
приемно време: всеки ден
10:00 – 12:00, 14:00 - 16:00
dekanat@fmi.uni-sofia.bg

Виолета Тихомирова Иванова
административен секретар 
каб. 203, тел. 8161 570
приемно време: всеки ден
10:00 – 12:00, 14:00 - 16:00
v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

 

Учебен отдел

 

Ани Николова Василева
инспектор учебна дейност
ОКС ”Магистър”
каб. 202, тел. 8161 576
aniv@fmi.uni-sofia.bg


Венета Стефанова Тенева
инспектор учебна дейност ОКС ”Магистър”
каб. 204, тел. 8161 576
teneva@fmi.uni-sofia.bg


Зоя Пламенова Паскова
инспектор 
учебна дейност
каб. 209, тел. 02 8161 522
zppaskova@fmi.uni-sofia.bg
 

Мария Николова Такева
инспектор 
учебна дейност
каб. 209, тел. 02 8161 522
mtakeva@fmi.uni-sofia.bg
 

Светлана Стоянова Горанова
инспектор учебна дейност СДК и докторантури
Европейски приложения на дипломите 

каб. 209, тел. 8161 522, 862 23 73
stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg


Програма "Еразъм+", проекти и договори

Стефка Тодорова Близнева
инспектор 
проектна и научна дейност 
каб. 203 (Кариерен център), тел. 8161 589
blizneva@fmi.uni-sofia.bg


Отдел „Студенти”

   studenti@fmi.uni-sofia.bg
   каб. 221, тел. 8161 542, 862 34 83
   приемно време: 09:30 - 12.00, 13.30 – 16.00

Михаела Михайлова  Дилова
инспектор
dilova@fmi.uni-sofia.bg

Ваня Григорова Манова
инспектор

vanya.manova@fmi.uni-sofia.bg

Николина Георгиева Петрова
инспектор

ninapetrova@fmi.uni-sofia.bg

Румяна Василева Цанкова
инспектор
rrcankova@fmi.uni-sofia.bg

Преподаватели по английски език

д-р Жулгена Несим Бенбасат - Банкова
преподавател по английски език
julgenaben@fmi.uni-sofia.bg

Рени Радкова 
преподавател по английски език
renird@fmi.uni-sofia.bg 
каб. 317
приемно време: сряда, 15:30 - 17:30
 

Радостина Иванова Михалева
преподавател по английски език
radostina.mihaleva@fmi.uni-sofia.bg
каб. 317
приемно време: понеделник, 14.45-16.15

Действия към документ