Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ Администрация

Администрация, София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

Росица Николаева Банкова
главен инспектор администрация
каб. 208, тел. 8161 500, 02 8687180
приемно време: всеки ден
10:00 – 12:00, 14:00 - 16:00
dekanat@fmi.uni-sofia.bg


Виолета Тихомирова Иванова
административен секретар 
каб. 203, тел. 8161 570
приемно време: всеки ден
10:00 – 12:00, 14:00 - 16:00
v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

 

Учебен отдел

 

Ани Николова Василева
инспектор учебна дейност
ОКС ”Магистър”
каб. 202, тел. 8161 576
aniv@fmi.uni-sofia.bg


Зоя Пламенова Паскова
инспектор 
учебна дейност
каб. 209, тел. 02 8161 522
zppaskova@fmi.uni-sofia.bg

 

Светлана Стоянова Горанова
инспектор учебна дейност СДК и докторантури
Европейски приложения на дипломите 

каб. 209, тел. 8161 522, 862 23 73
stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg


Програма "Еразъм+", проекти и договори

Стефка Тодорова Близнева
инспектор 
проектна и научна дейност 
каб. 203 (Кариерен център), тел. 8161 589
blizneva@fmi.uni-sofia.bg


Отдел „Студенти”

   studenti@fmi.uni-sofia.bg
   каб. 221, тел. 8161 542, 862 34 83
   приемно време: 09:30 - 12.00, 13.30 – 16.00

Михаела Михайлова  Дилова
инспектор
dilova@fmi.uni-sofia.bg

Ваня Григорова Манова
инспектор

vanya.manova@fmi.uni-sofia.bg

Даниел Георгиев Димитров
инспектор

danielgd@uni-sofia.bg

Сиана Здравкова Топузова
инспектор

sztopuzоva@fmi.uni-sofia.bg


Преподаватели по английски език

д-р Жулгена Несим Бенбасат - Банкова
преподавател по английски език
julgenaben@fmi.uni-sofia.bg

Рени Радкова Димитрова
преподавател по английски език
renird@fmi.uni-sofia.bg 
каб. 317
приемно време: сряда, 15:30 - 17:30
 

Радостина Иванова Михалева
преподавател по английски език
radostina.mihaleva@fmi.uni-sofia.bg
каб. 317
приемно време: понеделник, 14.45-16.15

Действия към документ
Новини
Apr 29, 2017 Семинар по Математическа логика, 4 май 2017
Apr 28, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 2 май 2017
Apr 27, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Още новини...