Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ ЛИО

Лаборатория "Информационно обслужване"

Владимир Георгиев Петров
главен специалист, компютърни системи
стая 312, тел. 8161 566
vladog@fmi.uni-sofia.bg 

Кузма Тодоров Кузмов
главен специалист, планиране и информационни технологии

стая 318, тел. 8161 534
kouzma@fmi.uni-sofia.bg

Митко Видев Янчев
главен специалист, координатор информационни технологии
администратор на ИС "СУСИ-4" , "Авторите" за ФМИ и Научен портал на СУ
стая 317, тел. 8161 766
yanchev@fmi.uni-sofia.bg 

Александър Веселинов Касъров
системен администратор

стая 312, тел. 8161 566
akasurov@fmi.uni-sofia.bg

Дафинка Савова Митева
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
Бюро за oбслужване към ЛИО
стая 115, тел. 8161 511
dafinca@fmi.uni-sofia.bg

Елица Василева Пелтекова
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
Бюро за oбслужване към ЛИО
стая 115, тел. 8161 511
epeltekova@fmi.uni-sofia.bg

Таня Николаева Хаджииванова
системен администратор
стая 318, тел. 8161 534
tanya@fmi.uni-sofia.bg

 

Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...