Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ ЛИО

Лаборатория "Информационно обслужване"

Владимир Георгиев Петров
главен специалист, компютърни системи
стая 312, тел. 8161 566
vladog@fmi.uni-sofia.bg 

Кузма Тодоров Кузмов
главен специалист, планиране и информационни технологии

стая 318, тел. 8161 534
kouzma@fmi.uni-sofia.bg

Митко Видев Янчев
главен специалист, координатор информационни технологии
администратор на ИС "СУСИ-4" , "Авторите" за ФМИ и Научен портал на СУ
стая 317, тел. 8161 766
yanchev@fmi.uni-sofia.bg 

Александър Веселинов Касъров
системен администратор

стая 312, тел. 8161 566
akasurov@fmi.uni-sofia.bg

Дафинка Савова Митева
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
Бюро за oбслужване към ЛИО
стая 115, тел. 8161 511
dafinca@fmi.uni-sofia.bg

Елица Василева Пелтекова
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
Бюро за oбслужване към ЛИО
стая 115, тел. 8161 511
epeltekova@fmi.uni-sofia.bg

Таня Николаева Хаджииванова
системен администратор
стая 318, тел. 8161 534
tanya@fmi.uni-sofia.bg

 

Действия към документ
Новини
Jul 28, 2017 Прием на докторанти във ФМИ, държавна поръчка, 2017/2018 уч.г.
Jul 23, 2017 Прием за ОКС "Магистър", 2017/2018 уч.г., инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Още новини...