Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ ЛИО

Лаборатория "Информационно обслужване"

Владимир Петров
главен специалист, компютърни системи
стая 312, тел. 8161 566
vladog@fmi.uni-sofia.bg 

Кузма Кузмов
главен специалист, планиране и информационни технологии

стая 318, тел. 8161 534
kouzma@fmi.uni-sofia.bg

Митко Янчев
главен специалист, координатор информационни технологии
администратор на ИС "СУСИ-4" , "Авторите" за ФМИ и Научен портал на СУ
стая 317, тел. 8161 766
yanchev@fmi.uni-sofia.bg 

Александър Касъров
системен администратор

стая 312, тел. 8161 566
akasurov@fmi.uni-sofia.bg

Дафинка Митева
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
Бюро за oбслужване към ЛИО
стая 115, тел. 8161 511
dafinca@fmi.uni-sofia.bg

Елица Пелтекова
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
Бюро за oбслужване към ЛИО
стая 115, тел. 8161 511
epeltekova@fmi.uni-sofia.bg

Таня Хаджииванова
системен администратор
стая 318, тел. 8161 534
tanya@fmi.uni-sofia.bg

 

Действия към документ
Новини
Apr 29, 2017 Семинар по Математическа логика, 4 май 2017
Apr 28, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 2 май 2017
Apr 27, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 29 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 27, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 28 април 2017
Apr 26, 2017 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", юли 2017
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Още новини...