Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ ЛИО

Лаборатория "Информационно обслужване"

Владимир Георгиев Петров
главен специалист, компютърни системи
стая 312, тел. 8161 566
vladog@fmi.uni-sofia.bg 

Кузма Тодоров Кузмов
главен специалист, планиране и информационни технологии

стая 318, тел. 8161 534
kouzma@fmi.uni-sofia.bg

Митко Видев Янчев
главен специалист, координатор информационни технологии
администратор на ИС "СУСИ-4" , "Авторите" за ФМИ и Научен портал на СУ
стая 317, тел. 8161 766
yanchev@fmi.uni-sofia.bg 

Александър Веселинов Касъров
системен администратор

стая 312, тел. 8161 566
akasurov@fmi.uni-sofia.bg

Дафинка Савова Митева
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
Бюро за oбслужване към ЛИО
стая 115, тел. 8161 511
dafinca@fmi.uni-sofia.bg

Елица Василева Пелтекова
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
Бюро за oбслужване към ЛИО
стая 115, тел. 8161 511
epeltekova@fmi.uni-sofia.bg

Таня Николаева Хаджииванова
системен администратор
стая 318, тел. 8161 534
tanya@fmi.uni-sofia.bg

 

Действия към документ