Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Алгебра доц. д-р Мая Стоянова, Заместник-декан Научно-изследователска и международна дейност, докторанти, Ръководител на катедра

доц. д-р Мая Стоянова, Заместник-декан Научно-изследователска и международна дейност, докторанти, Ръководител на катедра

Мая Митева Стоянова

Доцент, Ръководител на Катедра Алгебра

stoyanova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-664

Кабинет: ФМИ-518

Лична страница

Образование и научни степени

  • 2009: доктор (Ph.D.), СУ "Св. Климент Охридски";
  • 1992: магистър (M.Sc.), СУ "Св. Климент Охридски".

Научни интереси

  • Теория на кодирането - сферични кодове и дизайни, ортогонални масиви, минимизиране на енергии на комбинаторни конфигурации в полиномиални метрични пространства.

Научни проекти

  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г., Математически науки и информатика, Договор №: ДН 02/2, 13.12.2016 г., "Кодове и комбинаторни конфигурации", ФНИ, МОН, ръководител на проекта: проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев, базова организация: ИМИ-БАН, 2017-2020, ръководител съм на Работен пакет 4. "Ортогонални масиви" с членове: проф. дмн Петър Бойваленков и докторант Таня Маринова.

  • "Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури”, Договор № 57/12.04.2016, ФМИ, ФНИ към СУ "Св. Климент Охридски", 2016 - 2016

Преподавателска дейност

Зимен семестър на учебна 2016/2017 година:

  • Линейна алгебра, лекции ( I курс, Математика и информатика )

  • Алгебра, лекции ( I курс, Софтуерно инженерство )

Летен семестър на учебна 2016/2017година: 

  • Висша алгебра, лекции ( I курс, Математика и информатика )

  • Сферични кодове и дизайни, ортогонални масиви - изборен курс ( за магистри )

Приемно време:

вторник от 11:00 до 13:00 в каб. 518

сряда от 14:30 до 16:00 в каб. 518

Публикации