Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Комплексен анализ и топология гл. ас. д-р Александър Александров

гл. ас. д-р Александър Александров

Александър Василев Александров

Главен асистент, Катедра Комплексен анализ и топология

ava@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 971 1002 (442)

Кабинет: бл.2 на ФМИ-ст.211

Образование и научни степени


2001: магистър по математика, СУ "Св.Климент Охридски",ФМИ
2016: доктор по математика, СУ "Св.Климент Охридски",ФМИ

Научни интереси

  • Геометрична теория на функциите
  • Аналитична теория на полиномите


Преподавателска дейност

Приемно време

Пн. 9 - 11, стая 211 на бл.2
Вт. 11-13, стая 211 на бл.2

Публикации