Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Комплексен анализ и топология гл. ас. д-р Елза Иванова-Димова

гл. ас. д-р Елза Иванова-Димова

Елза Петрова Иванова-Димова

Главен асистент, Катедра Комплексен анализ и топология

elza@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-545

Кабинет: ФМИ-212

Образование и научни степени


1999: магистър по математика, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”

2014: доктор, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”

Научни интереси

  • Обща топология

Научни проекти

  Участие в научни проекти

 

1. Договор 26/2006 "Категорна топология" с ФНИ на СУ "Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.

2. Договор 101/2007 "Категорна топология и компютърна топология" с ФНИ на СУ "Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.

3. Договор 136/2008 "Обща и компютърна топология" с ФНИ на СУ "Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.

4. Договор 005/2009 "Обща и категорна топология" с ФНИ на СУ "Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.

5. Договор 173/2010 "Теореми за дуалност, еквивалентност и представяне и техните приложения в общата топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.

6. Договор 93/2011 "Теореми за дуалност и техните приложения в общата топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" с ръководител доц. д-р Георги Димов.

7. Договор 140/2014 "Функционални пространства и дуалности" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" с ръководител проф. дмн Георги Димов.

Преподавателска дейност

 

Приемно време


    Публикации