Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Комплексен анализ и топология проф. д.м.н. Георги Димов

проф. д.м.н. Георги Димов

Георги Добромиров Димов

Професор, Катедра Комплексен анализ и топология

gdimov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-545

Кабинет: ФМИ-212

Образование и научни степени

 • 1972: магистър, математика, Московски Държавен Университет "М.В.Ломоносов", катедра "Висша геометрия и топология"
 • 1977: доктор, ФМИ, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • 2013: доктор на науките, ФМИ, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

 • Обща топология
  • разширения на топологични пространства (54D35) (компактни разширения и техните остатъци (54D40), реалкомпактни разширения (54D60), локално компактни разширения (54D45), регулярни и напълно регулярни разширения (54D35), А-компактификации (54D35), z-компактификации (54D35));
  • близостни пространства и техните обобщения (54E05);
  • хиперпространства (54B20);
  • пространства от непрекъснати функции (Еберлейнови компакти и др.) (54C35);
  • метрични и обобщени метрични пространства, метризация (54E35);
  • псевдо-радиални, радиални и почти радиални пространства (54D55);
  •  специални изображения между топологични пространства (54C10);
 • Категорна топология
  • обща теория на дуалностите (54H10, 54B30, 18A40, 18D05);
  • теория на така наречените frames и locales (54B30);
  • дуалности и еквивалентности (18A40);
 • Приложения на общата топология в теоретичната информатика;
 • Булеви алгебри (06Exx, 06E25,06E75,28A60).

 

Научни проекти

Участие в научни проекти

1. Договор МИ-1510/2005 "Приложни логики и топологични структури" с МОН с ръководител проф. дмн Д. Вакарелов. Договорът е за периода 2005-2009 г.

2. Договор 26/2006 "Категорна топология" с ФНИ на СУ " Св. Кл. Охридски" -- ръководител.

3. Договор 101/2007 "Категорна топология и компютърна топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" -- ръководител.

4. Договор 136/2008 "Обща и компютърна топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" -- ръководител.

5. Договор 005/2009 "Обща и категорна топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" -- ръководител.

6. Договор 173/2010 "Теореми за дуалност, еквивалентност и представяне и техните приложения в общата топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" - ръководител.

7. Договор ДИД 02/32/2009 с МОНМ.

8. Договор 93/2011 "Теореми за дуалност и техните приложения в общата топология" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" - ръководител.

9. Договор 140/2014 "Функционални пространства и дуалности" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" - ръководител.

10. Договор 07/2015 "Контактни алгебри и разширения на топологични пространства" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" - ръководител.

11. Договор 14/2016 "Предконтактни алгебри, дуалности и хиперпространства" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски" - ръководител.

12. Договор ДН02/15/19.12.2016 "Пространство, време и модалност: релационни, алгебрични и топологични модели" с Националния фонд за научни изследвания - член.

Преподавателска дейност

ДИС1

ДИС2

Топология

Обща топология

Топология за информатици

Семинар по топология

Семинар по теория на категориите

Приемно време

Пн. 15-16. 212 ФМИ
Ср. 14-15, 212 ФМИ

Публикации