Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Комплексен анализ и топология проф. д.м.н. Евгени Христов

проф. д.м.н. Евгени Христов

Евгени Христов Христов

Професор, Катедра Комплексен анализ и топология

hristov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-544

Кабинет: ФзФ-28

Лична страница

Образование и научни степени

1965: магистър по механика, Харковски държавен университет

1971: доктор,  Харковски държавен университет

1982: доктор на математическите науки, ОИЯИ, гр. Дубна, СССР

Научни интереси

  • Солитонни уравнения
  • Квантова теория на разсейването
  • Аналитични и числени методи за изследване на прави и обратни задачи в спектралната теория на диференциални оператори

Преподавателска дейност

Зимен семестър на 2005/2006 г.

  • лекции по Математически модели във физиката
    • вторник, 9-11, 04, ФМИ
    • петък, 13-15, 308 ФМИ

Публикации