Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Комплексен анализ и топология доц. д-р Красимира Влъчкова, Ръководител на катедра

доц. д-р Красимира Влъчкова, Ръководител на катедра

Красимира Влъчкова Александрова

Доцент, Катедра Комплексен анализ и топология

krassivl@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-546

Кабинет: ФзФ-25

Лична страница

Образование и научни степени

2004: доктор, Софийски университет, ФМИ

Научни интереси

  • Конструктивна теория на функциите
  • Апроксимации с ограничения
  • Числени методи и алгоритми, Числен анализ
  • Компютърно геометрично моделиране (Computer Aided Geometric Design)

Научни проекти

  • Договор за научни изследвания N 80-10-130/2017, ФНИ на СУ,,Св. Кл. Охридски", ръководител
  • Договор за научни изследвания N DFNI-T01/0001, ФНИ на МОМН, EMAGM

Преподавателска дейност

 

 

Зимен семестър 2017/2018

Компютърно геометрично моделиране (CAGD)
избираем курс за бакалаври

вторник, 14-18, комп. зала 314, ФМИ

 

 Летен семестър 2017/2018

 Алгоритми за геометрично моделиране (CAGD),

задължителен курс за маг. програма ,,Компютърна графика'',
четвъртък, 18-22, комп. зала    , ФМИ

 

 

Публикации