Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Комплексен анализ и топология гл. ас. д-р Руси Йорданов

гл. ас. д-р Руси Йорданов

Руси Георгиев Йорданов

Главен асистент, Катедра Комплексен анализ и топология

yordanov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-546

Кабинет: ФзФ-25

Лична страница

Образование и научни степени


1985: магистър по математика, Соф. Университет “Св.Кл.Охридски”
1990: магистър по физика, Вирджински Политехнически Институт и Държавен Университет
1992: доктор, Вирджински Политехнически Институт и Държавен Университет

Научни интереси

  • Нелинейни еволюционни уравнения и солитони
  • Права и обратна задача на разсейване
  • Механика на флуидите
  • Нелинейна оптика (лазери)
  • Екстремални свойства на полиномите

Преподавателска дейност

Зимен семестър на 2014/2015 г.

  • Лекции и упражнения по Математика, спец. Биология и химия, I курс
    • петък 13-18, зала 356 на Биологическия Факултет


Публикации