Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Компютърна информатика доц. д-р Павел Павлов

доц. д-р Павел Павлов

Павел Илиев Павлов

Доцент, Катедра Компютърна информатика

pavlovp@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-529

Кабинет: ФМИ-201

Образование и научни степени

 • Бакалавър по математика, 1976 г., СУ "Св. Кл. Охридски"
 • Магистър по информатика, 1981 г., СУ "Св. Кл. Охридски"
 • Доктор по информатика, 2004 г., СУ "Св. Охридски"

Научни интереси

 • Процедурно програмиране
 • Обектно ориентирано програмиране
 • Функционално програмиране
 • Програмиране в Интернет
 • Дигитализация на научно и културно наследство
 • Онтологии и онтологични системи

Научни проекти

2004-2005:      Проект "Подготвяне на каталог в XML формат на българските ръкописи, запазени в България" по договор между Агенцията по информационни и комуникационни технологии при Министерството на транспорта и съобщенията и ИМИ - БАН

от 2004:           Проект "Knowledge Transfer for Digitisation of the Scientific and Cultural Heritage in Bulgaria", FP6 Contract N MTKD-CT-2004-509754

 

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2006/2007 учебна година

 • Функционално програмиране (Компютърни науки, ІІ курс): вторник и четвъртък, 9-13 ч., ФМИ-306
 • ЕСПРИ (избираема дисциплина): четвъртък, 16-18 ч., ФМИ-200
 • XML програмиране (избираема дисциплина): вторник, 17-19 ч., ФМИ-200

  Приемно време

  понеделник и сряда от 13 до 14 часа в ст.535

Публикации