Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Изчислителни системи гл. ас. Христина Зашева

гл. ас. Христина Зашева

Христина Александрова Зашева

Главен асистент, Катедра Изчислителни системи

griza@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-510

Кабинет: ФМИ-305

Образование и научни степени

  • 1970: средно образование, Езикова гимназия с преподаване на руски език, София
  • 1975: магистър, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Кл. Охридски"

Научни интереси

  • Теория на дискретните структури
  • Анализ на операционни системи
  • Системно програмиране

Преподавателска дейност

  • Дискретна математика
  • Дискретни структури
  • Операционни системи

Приемно време

вторник, 13 – 15
сряда, 12:30 – 14:30
каб. 503

Публикации


1975-1990 Седем публикации(статии), от които 3 в чуждестранни списания (Унгария, САЩ).