Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Изчислителни системи гл. ас. д-р Добромир Кралчев

гл. ас. д-р Добромир Кралчев

Добромир Кралчев

Главен асистент, Катедра Изчислителни системи

kralchev@fmi.uni-sofia.bg