Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Изчислителни системи ас. Румяна Лесева

ас. Румяна Лесева

Румяна Петрова Лесева

Асистент, Катедра Изчислителни системи

leseva@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-510

Кабинет: ФМИ-305

Образование и научни степени

  • 1970: средно образование, СПУ "Анастасия Димитрова", Плевен
  • 1975: магистър, Факултет по математика и информатика, СУ "Св.Кл.Охридски"

Научни интереси

  • Модели за описание на конкурентни процеси
  • Езици за програмиране

Преподавателска дейност

  • Увод в Програмирането
  • Структури данни и програмиране
  • Дискретна математика
  • Конкурентно програмиране

Приемно време

вторник, 12 – 13
сряда, 15 – 17
четвъртък, 12 – 13
каб. 503

Публикации