Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Изчислителни системи ас. Сабина Бочева

ас. Сабина Бочева

Сабина Стефанова Бочева

Асистент, Катедра Изчислителни системи

sabina@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-595

Кабинет: ФМИ-521

Преподавателска дейност

Приемно време

вторник, 12 – 14
сряда, 14 – 16
каб. 521

Публикации