Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Изчислителни системи ас. Емилия Живкова

ас. Емилия Живкова

Емилия Кирилова Живкова

Асистент, Катедра Изчислителни системи

zivkova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-510

Кабинет: ФМИ-305

Образование и научни степени

  • 1970: средно образование, Математическа гимназия, София
  • 1975: магистър, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Кл. Охридски"

Научни интереси

  • Езици за програмиране
  • Разработване на програмни системи

Преподавателска дейност

  • Увод в програмирането
  • Структури от данни и програмиране
  • Дискретна математика

Приемно време

вторник, 13 – 14
сряда, 12 – 14
четвъртък, 12 – 13
каб. 502

Публикации