Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Диференциални уравнения гл.ас. д-р Цветана Стоянова

гл.ас. д-р Цветана Стоянова

Цветана Любенова Стоянова

Главен асистент, Катедра Диференциални уравнения

cveti@fmi.uni-sofia.bg

Научни интереси

 

1.  Неинтегруемост на уравненията на Пенлеве.

2.  Аналитична теория на диференциалните уравнения.

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2012/2013

Упражнения по  Диференциални уравнения - специалност Математика,  3 семестър, ФМИ

 Летен семестър, 2012/2013 

Упражнения по МАНМП - специалности АМГ, ИФ и ЯТЕ, 2 семестър, ФзФ

Изомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции - изборен курс

 

Публикации