Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Диференциални уравнения доц. д.м.н. Огнян Христов

доц. д.м.н. Огнян Христов

Огнян Борисов Христов

Доцент, Катедра Диференциални уравнения

christov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-519

Кабинет: ФзФ-26

Образование и научни степени

1984 магистър, СУ

1994 доктор, СУ

2017 доктор на математическите науки, СУ

автореферат AvtoOC.pdf

дисертация disOC.pdf

Научни интереси

Хамилтонови системи

Научни проекти

ММ 523/95 р-л, ММ 1003/00 р-л, ММ 1504/05, ДДВУ 02/90 р-л, DN 02-5/2016

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2015 ДУ за Математика и Информатика

 

 

 

  Учебни материали

  

   Лекции по ДУ за МИ uDUMI.pdf

 

   Динамични системи  DynSys.pdf

 

 

Приемно време


   Четвъртък  12-15 кабинет  Г26, Фзф

Публикации