Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Диференциални уравнения доц. д-р Мария Каратопраклиева

доц. д-р Мария Каратопраклиева

Мария Георгиева Каратопраклиева

Доцент, Катедра Диференциални уравнения

ivmarkar@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-675

Кабинет: 524 ФМИ

Образование и научни степени

Образование

Средно образование - 1972 - 1975 г. в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", София

Висше образование - 1975 - 1980 г. в СУ "Св. Климент Охридски"

Аспирантура - 1981 - 1984 г. в СУ "Св. Климент Охридски"

Образователни степени

Магистър по математика - 1980 г. (специалност Диференциални уравнения)

Допълнителна квалификация - учител по математика, 1980 г.

Научни степени

Доктор (кандидат на науките по математика) - 1985 г.

 

Научни интереси

  • частни диференциални уравнения
  • уравнения от смесен тип
  • нелилейни уравнения
  • нелокални задачи

Научни проекти

Участие в научни изследвания по Договори с МОН с номера: 

MM 904/ 99 в периода 1999 - 2004 г.;

VU- MI- 02/2005 от 2005 г. нататък.

 

 

Участие в научни изследвания по Договори с ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски" с номера:

 

 

26/ 2004 в периода 2004 - 2007 г.

Преподавателска дейност

Задължителни дисциплини в бакалавърската степен на обучение в ФМИ:

* Диференциални уравнения

* Частни диференциални уравнения

* Уравнения на математическата физика

Изборни дисциплини в бакалавърската степен на обучение в ФМИ:

* Вариационни методи в ЧДУ

* Специални функции и приложения

Задължителни дисциплини в магистърската степен на обучение в ФМИ:

* Вариационни методи в математическата физика

Изборни дисциплини в магистърската степен на обучение в ФМИ:

* Гранични задачи за нелинейни елиптични уравнения

* Специални функции в математическата физика

* Гранични задачи за уравнения от смесен тип и приложението им в газодинамиката

Задължителни дисциплини в бакалавърската степен на обучение в ФзФ

* Математически анализ на функции на една променлива

* Математически анализ на функции на много променливи

Приемно време

понеделник 13.30-14.30
петък      15-16

Публикации