Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Диференциални уравнения гл. ас. д-р Цветан Христов

гл. ас. д-р Цветан Христов

Цветан Димитров Христов

Главен асистент, Катедра Диференциални уравнения

tsvetan@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-675

Кабинет: ФМИ-524

Образование и научни степени

 • 1998: Магистър, специалност Математика, специализация "Диференциални уравнения", СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика.

    Втора специалност - Учител по математика и учител по информатика.

 • 2006: Доктор, специалност "Диференциални уравнения",  СУ "Св. Климент Охридски".

Научни интереси

 • Хиперболични и слабо хиперболични частни диференциални уравнения

Научни проекти

 • Bulgarian National Science Fund, Grant DO-02-115/08
 • Bulgarian National Science Fund, Grant DO-02-75/08
 • Sofia University Grant 072/09

 

Преподавателска дейност

 

 

 • Частни диференциални уравнения
 • Уравнения на математическата физика
 • Диференциални уравнения и приложения
 • Вариационни методи в математическата физика
 • Математически анализ на функции на много променливи
 • Избрани глави от математическия анализ
 • Диференциално и интегрално смятане 1
 • Диференциално и интегрално смятане 2

Приемно време

понеделник:  16-18

сряда: 13-14 и 17-18

в кабинет: ФМИ-524

 

Публикации