Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Обучение по математика и информатика проф. д-р Кирил Банков

проф. д-р Кирил Банков

Кирил Георгиев Банков

Професор, Катедра Обучение по математика и информатика

kbankov@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: +359-8161-537

Мобилен телефон: +359-888-282-566

Кабинет: ФзФ-20

Лична страница

Образование и научни степени

 • 1979: Доктор, СУ “Св. Кл. Охридски”
 • 1974: Магистър по Математика , специализация “Топология”, ФМИ, СУ “Св. Кл. Охридски"

Научни интереси

 • Измерване и оценяване в образованието (математико-статистически теории и техните приложения).
 • Сравнителни и оценъчно-диагностични изследвания в обучението по математика.
 • Информационни технологии в образованието.
 • Дидактика на математиката (разработване на учебни планове, методи за оценяване на ученически постижения и учебна документация, обучение на учители и др.).
 • Методи и организация на извънкласната работа по математика с надарени и талантливи ученици от всички възрасти от 4 до 12 клас.
 • Комбинаторна математика (комбинаторна геометрия).

 

Научни проекти

  • Национален научен координатор за България на международното изследване TIMSS – 1991-2009.
  • Координатор на проект на Министерството на образованието и науката за подготовка на национален изпит на тестова основа за кандидатстване за профилирани училища след завършен 7 клас – 1998-2001 г.
  • Ръководител на договор No. 629 от 17.12.2003 на Фондация “Отворено общество” със СУ “Св. Кл. Охридски” на тема “Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на началния етап (IV клас) и в края на основната образователна степен (VIII клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”., 2003 –2004.
  • Ръководил съм договори към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски”, както следва: договор 628 / 2003, 18 / 2004, 25 / 2006 и 55 / 2007 на тема “Разработване на методи, технологии и инструментариум за измерване на ученическите постижения по математика, информатика и информационни технологии”, договор 25 / 2006 на тема “Технологии за обучение по математика и информатика – I част”, . “Технологии за обучение по математика и информатика – II част” и „Педагогически изследвания по математика и информатика”.
  • Проекти със Световната банка като международен консултант: 2003 г. в Таджикистан, 2005 г. в Киргизстан, 2007 г. в Армения.
  • Национален консултант по проекта MES-5 "Предостаяне на насоки по отношение на използването на данни от национални оценявания за целите на подобряване на качеството на ново училище и класна стая", разработен за SPAN Consultants, 2008.
  • Национален научен координатор за България в международното изследване за подготовка на учители по математика P-TEDS, 2003-2010.
  • Международен научен координатор на международното изследване на IEA за подготовка на учители по математика (TEDS-M), 2006-2010.
  • Координатор на Дейност 2 "Разработване на рамка за външно оценяване и методология за конструиране на надежден и валиден инструментариум за оценяване" от проекта "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование" на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" към Европейския социален фонд. Проектът се ръководи от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО), 2009-2010.
  • Международен научен координатор на международното изследване на FIRSTMATH за  учители по математика, 2010 до сега.
  • Методик в проекта „За по-качествено образование” на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд – 2012 г. Участвах в групата за разработване на програми за профилирана подготовка по математика (11-12 клас).
  • Консултант по проект на Световната банка (Contract 7166322) "Подкрепа на българското Министерство на образованието, младежта и науката за апробация на статистически модели за оценка на принадената стойност на училищата като се използват резултати от национални оценявания". Проектът е разработен от Българското дружество за измерване и оценяване в образованието. 2013.
  • От април 2014 до май 2015 е консултант по проект на Световната банка (Contract 7171062) „Апробация на статистически модели за оценка на добавената стойност на училищата използващи резултати от национални оценявания“. Проектът е разработен от Българското дружество за измерване и оценяване в образованието.
  • От март до юли 2016 - консултант по проект на Министерството на образованието в Перу (Contrato No 019-2016-SWAP) за подготовка на изследване на оцека на знанията на перуанските учители в областта на педагогика на математиката.
  • От ноември 2016 до ноември 2017 е консултант по проект на МОН (Д01-115 / 05.07.2016) за оценка на добавената стойност на българските училища. Проектът е осъществен със съдействието на Световната банка и е разработен от Българското дружество за измерване и оценяване в образованието.
  • Външен оценител на магистърската програма „Обучение математика“ към Факултета по природни науки и спорт на Технологичния университет в Ямайка, от 2016.
  • Представител на България в International Commission on Mathematical Instructions (ICMI), от 2017.

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2016/2017:

 • Училищен курс по геометрия (задължителен за бакалаври, 3 курс, Математика и информатика).
 • Комбинаторика, вероятности и статистика в Училищния курс по математика (изборен курс за бакалаври, 3 курс, Математика и информатика).
 • Методи за оценяване в електронното обучение (изборен курс за магистри, Електронно обучение, ФМИ).
 • Педагогическа диагностика (задължителен курс за магистри, Образованието по БЕЛ в средното училище, Факултет славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски").


Летен семестър, 2016/2017:

 • Математически методи в педагогическата диагностика (изборен курс за бакалаври, 3 курс, Математика и информатика).
 • Оценяване и изследване в образованието (задължителен курс за магистри, Технологии за обучение по математика и информатика, 1 курс).
 • Приемно време

  20 Физ. Ф-т

Публикации

Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...