Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Обучение по математика и информатика ас. д-р Николина Николова

ас. д-р Николина Николова

Николина Илиева Николова

Асистент, Катедра Обучение по математика и информатика

nnikolova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-205

Кабинет: ФМИ - 531

Образование и научни степени

 • 2014 – 2017
  СУ "Св. Кл. Охридски"
  Докторантура към катедра ОМИ
  Тема: Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии
  степен: доктор
 • 1991 - 1996
  СУ "Св. Кл. Охридски"
  специалност Математика и информатика
  квалификация: Учител по математика и информатика
  степен: магистър

Научни интереси

 1. Методика на обучението по информатика и ИТ
 2. Иновативни методи за обучение
 3. ИКТ в обучението
 4. Електронно обучение в средното училище
 5. Обучението в профилираща подготовка по информатика в средното училище

Научни проекти

  1. Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии, ФНИ на СУ, с договор номер 80-10-217/24.04.2017 г
  2. Enhancing Learning In Teaching via e-inquiries (ELITe) (2016 - 2019), Erasmus+, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for school education, Project Code: 2016-1-EL01-KA201-023647,
   The overall goal of the ELITe Strategic Partnership is to support teachers’ professional learning for competence development, targeting specifically in-service educators in the STEM domain.
  3. Изследоватлеският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии (2017), ФНИ на СУ 
  4. Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика (2012-2014),  № BG051PO001-4.3.04-0018, ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
   Позиции: експерт, преподавател, консултант
  5. Sheherazade, (2013 - 2014), Grundtvig Multilateral Project 518365-LLP-1-2011-1-BE-GRUNDTVIG-GMP. http://www.sheherazade.eu/
   Introduces storytelling and the use of storytelling techniques as an educational strategy and a pedagogical tool in formal and non-formal adult learning. The project will develop adult learning practice using stories and oral storytelling in order to enhance the transversal key competences of disadvantaged citizens and to improve the language skills of adult learners.
  6. weSPOT (2012 - 2014), FP7-ICT-2011-8-318499. http://portal.ou.nl/web/wespot
   Propagating scientific inquiry as the approach for science learning and teaching in combination with today's curricula and teaching practices. It lowers the threshold for linking everyday life with science teaching in schools by technology. weSPOT supports the meaningful contextualization of scientific concepts by relating them to personal curiosity, experiences, and reasoning. weSPOT addresses several challenges in the area of science learning and technology support for building personal conceptual knowledge
  7. Нов шанс за успех ( 2011 - 2012), МОМН, BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни", съфинансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”
   http://novshans.mon.bg/ 
   Цели: Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда
   Отговорности: Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали, Изготвяне на изпитни материали за сертифициране на обучението, експертна оценка на изпитни материали за сертифициране на обучението
  8. За по-качествено образование, 2012, МОМН
   Разработка на учебна програма по информатика за задължителна подготовка, гимназиален етап
   Разработка на държавни образователни изисквания, учебна програма и държавни зрелостни изпити по информатика за профилирана подготовка, гимназиален етап.
  9. Заедно в час, 2010 - 2012, подготовка на способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование. Организацията е част от мрежата Teach for All.
   http://zaednovchas.bg/bg/home
  10. УЦИЕО (Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст – проект към Фонд „Научни изследвания” - INZ01/0111 )
  11. Share.TEC (SHAring digital REsources in the Teaching Education Community), 2008 – 2011, програма eContentplus. Разработване на платформа за споделяне на електронни ресурси за обучение
  12. TENCompetence, 2006 – 2009, Шеста европейска рамкова програма. Разработка на концепции и програмни приложения за учене през целия живот
  13. UNITE (Unified eLearning environment for the school), 2005 – 2008, Шеста европейска рамкова програма, Допринасяне за усъвършенстване на Европейското обучение на ниво средни училища, базирано на общи, иновативни принципи в технологиите, педагогиката, сценарии за обучение, проверено чрез добре дефинирана рамка за валидация.
  14. Innovative Teacher – I*Teach, 2006 – 2008г, програма Леонардо да Винчи, НА Сократ. Разработка на практическа методология, подходи и средства, които да бъдат използвани от преподавателите в тяхната ежедневна работа за изграждане на обогатени с ИКТ умения у техните ученици.
  15. Innovative Didactics via Web Based Learning (IDWBL), 2005 - 2006г., програма Минерва, НА Сократ, Разработка и разпространение на иновативни методики за Уеб-базирано обучение.

Преподавателска дейност

 1. Методика на обучението по информатика и информационни технологии
 2. Специфични въпроси от обучението по информатика и информационни технологии
 3. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
 4. Педагогически функции на интерактивна бяла дъска
 5. ИКТ в помощ на управлението на образователни проекти
 6. Съвременни образователни технологии
 7. Обектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването му
 8. Увод в програмирането
 9. Обектно-ориентирано програмиране
 10. Структури от данни в програмирането

Приемно време

вторник 13:00 – 14:00
четвъртък 12:00 – 13:00
Каб.  531 ФМИ

Публикации

Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...