Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Геометрия гл. ас. д-р Александър Петков

гл. ас. д-р Александър Петков

Александър Владимиров Петков

Главен асистент, Катедра Геометрия

a.petkov@fmi.uni-sofia.bg

Образование и научни степени

  • Бакалавър: СУ "Св. Кл. Охридски", 2004-2008, спец. Математика
  • Магистър: СУ "Св. Кл. Охридски", 2008-2010, спец. Динамични системи и геометрия
  • Доктор: СУ "Св. Кл. Охридски", 2011-2014, област 4.5. Математика (Геометрия), защитена дисертация на 29 април 2014 г.

Научни интереси

  • Риманова и суб-Риманова геометрия
  • Кватернионно-контактна геометрия
  • Геометричен анализ
  • Математическа физика

Публикации