Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Геометрия чл. кор. проф. д.м.н. Стефан Иванов

чл. кор. проф. д.м.н. Стефан Иванов

Стефан Петров Иванов

Професор, Катедра Геометрия

ivanovsp@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-780

Кабинет: ФзФ-05

Лична страница

Образование и научни степени

Д-р - 1987г.; Доктор на математическите науки - 2006г.; Доцент на СУ'Св.Кл.Охридски' - 2000г.; Професор на СУ'Св.Кл.Охридски'- 2008г.; Член-кореспондент на БАН-2014г.

 


Научни интереси

  • Риманова и комплексна диференциална геометрия,

  • Ермитови повърхнини и холоморфни векторни разслоения, твисторни пространства, почти Ермитова геометрия,

  • Геометрия на почти контактни метрични многообразия,

  • Паралелни спинори и опреатори на Дирак, Хармонични изображения,

  • Интегруеми системи, системи на Стакел и разделяне не променливите,

  • Струнни теории и съответни геометрии, свързаности с торзия и специална холономия,
    Калаби-Яу-тип теорема за компактни Ермитови некелерови 6-мерни многообразия,

  • Кватернионна геометрия и кватернионно контактни структури, Кватернионно контактен проблем на Ямабе и ектремали на неравенства от Соболев тип върху кватернионната група на Хайзенберг.

 

 

 

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Преподавателска дейност

Летен семестър учебна 2011-2012 година

  • Диференциална Геометрия, спец.  Математика II курс

Приемно време

вторник 12.05-13.05, 
четвъртък - 11.05-12.05
каб. 5 Г-обр. сграда ФзФ 

 

Публикации

Публикации и Цитирания

Публикации

Препринти


Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...