Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Информационни технологии доц. д-р Елиза Стефанова

доц. д-р Елиза Стефанова

Елиза Петрова Стефанова

Доцент, Катедра Информационни технологии

eliza@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-205

Мобилен телефон: 0885302568

Кабинет: ФМИ-531

Образование и научни степени

 • 2013 - Доцент по 4.6. Информатика и компютърни науки (информационни и комуникационни технологии в обучението)
 • 2012 - Присъдена образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки", научна специалност 01.01.12 "Информатика" (Изкуствен интелект: Адаптивни системи) с дисертация на тема "Отворени виртуални светове за професионално израстване", научен ръководител доц. д-р Светла Бойчева
 • 2010-2012 – Докторант на свободна доктурантура, катедра ИТ, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 1992-1999 – Задочен аспирант по информатика, катедра ИС, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 1986-1991 – Магистър по информатика, Факултет по Математика и Информатика, СУ “Св. Климент Охридски”, Специализация Изчислителни системи

Научни интереси

 • Информационнни и комуникационни технологии в обучението
 • Електронно и дистанционно обучение
 • Компютърни мрежи
 • Интернет приложения
 • Бизнес телекомуникации
 • Операционни системи

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2015/2016

Бакалаври

 • Специфични въпроси на обучението по ИТ (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)

Магистри

 • Компютърни мрежи (задължителен, специалност РСМТ, ФМИ)
 • Основи на електронното обучение (задължителен, специалност ЕО, ФМИ)
 • Системи за електронно обучение (задължителен, специалност ЕО, ФМИ)
 • ООП и методи за преподаването му (избираем, специалност ЕО, ФМИ)

Летен семестър 2015/2016

Бакалаври

 • Компютърни мрежи (Cisco) практикум (задължителен, специалност Математика и информатика, 2 курс, ФМИ)
 • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (задължителен, специалност Математика и информатика, 3 курс, ФМИ)
 • Педагогически функции на интерактивна бяла дъска (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)
 • Технологии в помощ на образователни проекти (избираем, специалност Математика и информатика, ФМИ)

Магистри

 • Уеб дизайн (избираем, специалност ЕО, ФМИ & специалност УИС, СтФ)
 • Бизнес Телекомуникации (задължителен, специалност УИС, СтФ)

Приемно време за учебната 2015/2016 година

 четвъртък 13-14

Публикации

Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...