Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Информационни технологии гл. ас. д-р Емилия Бранкова

гл. ас. д-р Емилия Бранкова

Емилия Свиленова Бранкова

Главен асистент, Катедра Информационни технологии

emibr@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-514

Кабинет: ФМИ-115

Лична страница

Образование и научни степени

 • Доктор, Технически университет Дрезден, Германия, спец. Информатика,, 1980год.
 • Магистър, спец. Обработка на информацията, Технически университет Дрезден, Германия, 1975год.
 • Средно образование: 91 Немска езикова гимназия - София, 1971

Научни интереси

 • Компютърни системи и технологии
 • Приложения на ИКТ в обучението
 • Информационни системи
 • Формални езици и транслатори
 • История на науката

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2005/2006

 • Информационни системи и технологии (задължителен, II курс, спец.Молекулярна биология, Биологически факултет)

Летен семестър, 2005/2006

 • Практикум по Информационни системи и технологии (задължителен, II курс, спец.Молекулярна биология, Биологически факултет)
 • Информатика (задължителен, II курс, спец.Биология, Биологически факултет)
 • Информатика (задължителен, II курс, спец.Биология,задочно обуч., Биологически факултет)

Приемно време

    Вторник 15-17 ; Сряда 12-14

Публикации