Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Информационни технологии доц. д-р Илиана Николова

доц. д-р Илиана Николова

Илиана Христова Николова

Доцент, Катедра Информационни технологии

iliana@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-535

Кабинет: ФМИ-212

Лична страница

Образование и научни степени

 • 2000: Доктор, шифър 01.01.12 (Информатика), СНС по информатика и приложна математика при ВАК
  Тема на дисертацията: Методология, проектиране и разработка на Web-базирано обучение
  1998-2000: свободна докторантура при ФМИ, СУ “Св. Кл. Охридски”
 • 1996: Магистър по Образователни технологии (Educational and Training Systems Design - ETSD), Универитет в Твенте, Холандия (диплома с международна валидност)
  1995-1996: международна магистърска програма по ETSD, Универитет в Твенте, Холандия
 • 1981: Магистър по Математика и Информатика, специализация “Математическо осигуряване”
  Допълнителна квалификация: Учител по математика и информатика
  1975-1981: студентка по Математика и информатика във ФМИ при СУ
 • 1975: Диплома за средно образование (и златен медал), Математическа гимназия – гр. Плевен

Научни интереси

 • Електронно обучение
 • Компютърни среди за обучение
 • Компютърни системи и технологии
 • Съвременни образователни технологии
 • Приложения на ИКТ в обучението

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2005/2006:

 • Компютърни системи и технологии (задължителен, I курс, Математика и информатика, Химия и информатика)
 • Основи на електронното обучение (задължителен, магистри)

 

Летен семестър, 2005/2006:

 • Езици и среди за обучение (изборен, бакалаври)
 • Електронно обучение (изборен, бакалаври)
 • Основи на електронното обучение (задължителен, магистри)

Публикации