Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Информационни технологии преподавател Пенчо Михнев / Assist. prof. Pencho Mihnev

преподавател Пенчо Михнев / Assist. prof. Pencho Mihnev

Пенчо Михнев / Pencho Mihnev

, Катедра Информационни технологии

pmihnev@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: (+359 2) 8161 507

Кабинет: 301

Лична страница

Образование и научни степени

Universiteit Twente

MSc., Educational and Training Systems Design
1995 – 1997

An International MSc. Programme at the
Faculty of Educational Science and Technology,
University of Twente, The Netherlands

MSc. Thesis: “A Policy Design on Distance Education in Bulgaria”
(Design of a policy at Ministry of Education level for development of distance education mode of learning in Bulgarian Higher Education)

Fields of Specialisation in the MSc. Programme:
• Planning, Policy, Organisation, and Management of Educational Systems
• Curriculum Design
• Instructional Design
• Instructional Media and Information Technologies in Education
• Design Methodology in Education and Training
• Project Design & Project Management
• Methods of Educational and Social Science Research
• Human Resource Development and Knowledge-Productive Organisations
• e-Learning and the Internet in Education
• Cost-effectiveness in Education
• Evaluation of Social and Educational Programmes and Systems
• Higher Education Policy Studies and Analyses

Sofia University St. Kliment Ohridski

1 year Specialisation in Informatics (Comp.Sc.)
1989 – 1990

Plovdivski universitet 'Paisii Hilendarski'

MSc. in Mathematics
1978 – 1982

Научни проекти

Scientific Projects

 

Project Title

Financing Institution

Role in the project

Project Duration

1

Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT)

European Commission, FP7-ICT Programme

Expert

2012 - 2015

2

„Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert

2013 - 2014

3

Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert, Trainer, Consultant

2012 - 2014

4

Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert, Trainer

2012 - 2014

5

Изследване на ролята на съвременни технологичните средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини.

ФНИ на СУ

Expert

2013 - 2013

6

Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (УНИЦЕО)

ФНИ, МОН

Expert

2009 - 2011

7

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Expert

2009 - 2011

8

KeyToNature: a new e-way to discover biodiversity

The European Commission

Project Developer, Manager for Bulgaria, Expert

2007 - 2010

9

“Платформа за интерактивни телевизионни приложения” (ИНТЕРАКТ)

Национален иновационен фонд на Република България

Project Developer, Manager, Expert

2005 - 2008

10

The Innovative Teacher (I*Teach)

European Commission, Leonardo da Vinchi Pilot Project

Project Developer

2006 - 2008

11

Bulgarian Network of Research Mobility Centres (BulRMCNet)

European Commission, FP6-SSA: Human resources and mobility

Project Developer

2004 - 2007

12

IDWBL – “Innovative Didactics via Web-Based Learning”

EC Minerva/Socrates project

Project Developer, Manager for SU, Expert

2004 - 2006

13

KALEIDOSCOPE – Shaping the Scientific Evolution of the Technology Enhanced Learning.

European Commission

Expert, Administrator

2003 - 2006

14

Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на началния етап (IV клас) и в края на основната образователна степен (VIII клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”.

Институт “Отворено общество”

Expert

2003 - 2004

15

E-Living: Life in a Digital Europe

European Commisssion

Expert

2001 - 2003

16

Training to use WWW in education

The Dutch Ministry of Education, Science, and Culture

Expert, Administrator

2001 - 2002

17

Centre of Excellence in Information Society Technologies

European Commission, TEMPUS Project

Expert

2000 - 2001

18

Education Modernization

International Bank for Restructuring and Development (The World Bank)

Project Developer, Manager, Expert

1999 - 2001

19

DEMAND - DEsign, implementation and MANagement of telematics based Distance education

European Commisssion, PHARE Programme

Expert

1998 - 1999

20

MATEN - Multimedia Applications for Telematics Educational Networks

European Commission, INCO-COPERNICUS Programme

Expert

1998 - 1999

 

Преподавателска дейност

Work as Academic teacher

Academic courses taught:

 • "Assessment Methods in e-Learning" (http://moodle.openfmi.net/enrol/index.php?id=613) – for the MSc. Programme “e-Learning” at FMI, SU – 2013-currently
 • "Scientific Research Projects Planning and Implementation" – for the MSc. Programme “e-Learning” at FMI, SU – 2013-currently
 • "e-Learning" (http://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=1219) - for bachelor degree students at FMI, SU – 2012-currently
 • "Design and Development of Educational Software" - for bachelor degree students at FMI, SU – 2013-currently
 • Planning, Implementation and Management of Technology Enhanced Learning” (TEL), (FMI, SU) – 2003-2005; 2012-currently
 • Instructional design for Technology Enhanced Learning” (TEL), (FMI, SU) – 2003-2005; 2012-currently
 • Instructional AV-Media and ICT in Education” – for bachelor degree students and in-service teachers at:
  • Faculty of Mathematics and Informatics (FMI), Sofia University “St. Kliment Ohridski” (SU) - 1997-2005
  • Faculty of Theology, SU – 2005-currently
 • School Level Curriculum Design for the subjects of Informatics and Information Technologies” - for bachelor degree students and in-service teachers (FMI, SU) – 1998-2003
 • Internet and WWW in education” - for in-service teachers (FMI, SU) – 1995, 1997-1999
 • ICT in education” - for in-service teachers (FMI, SU) – 1998-2004
 • School apprenticeship in Informatics and IT subjects” for university pre-service teachers (FMI, SU) – 1994-1995
 • Design & writing of scientific publications, and design & delivery of public presentations” – for all MSc. Programmes at Department of Information Technologies (DIT), FMI, SU – 2003-2005
 • MSc. Programme administrator, Course Co-Designer, Developer, and Course Teacher at the Sofia local delivery of the International MSc. Programme “Educational and Training Systems Design” of the University of Twente, The Netherlands - 2001-2004 (http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/etsd/ )
  Courses designed and taught:

 

Публикации

Новини
Jun 23, 2017 ОКС "Бакалавър", поправителна изпитна сесия, 2016/2017 уч. г., задължителни дисциплини
Jun 19, 2017 ИД "Изчислителна биология 2", МП Био- и медицинска информатика, провеждане 26 юни - 11 юли 2017
Jun 18, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 2, 18 юни 2017 , задачи и примерни решения
Jun 16, 2017 Лекция на Yoshinobu Kano, Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по Числени методи, спец. ''Статистика'', 2 курс, 26 юни 2017
Jun 14, 2017 Допълнително обучение по ДИС, спец. "Информационни системи", 4 курс, подготовка за ДИ, 28 юни 2017
Jun 13, 2017 Допълнително обучение по Функционално програмиране, спец. "Информационни системи", 4 курс , подготовка за ДИ, 15 юни 2017
Jun 12, 2017 Отбори от ФМИ завоюваха награди на форума "Изгряващи звезди", 2017
Jun 12, 2017 Препитване по ИО на Excel, спец. КН, 2 курс, които не са явили на обявените дати, 13 юни 2017
Jun 10, 2017 Кандидатстудентски изпит по Математика 1, 10 юни 2017 , задачи, отговори и примерни решения
Jun 09, 2017 Допълнително обучение по Диференциална геометрия, спец. ''Математика'', 2 курс, 11 юни 2017
Още новини...