Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Информационни технологии преподавател Пенчо Михнев / Assist. prof. Pencho Mihnev

преподавател Пенчо Михнев / Assist. prof. Pencho Mihnev

Пенчо Михнев / Pencho Mihnev

, Катедра Информационни технологии

pmihnev@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: (+359 2) 8161 507

Кабинет: 301

Лична страница

Образование и научни степени

Universiteit Twente

MSc., Educational and Training Systems Design
1995 – 1997

An International MSc. Programme at the
Faculty of Educational Science and Technology,
University of Twente, The Netherlands

MSc. Thesis: “A Policy Design on Distance Education in Bulgaria”
(Design of a policy at Ministry of Education level for development of distance education mode of learning in Bulgarian Higher Education)

Fields of Specialisation in the MSc. Programme:
• Planning, Policy, Organisation, and Management of Educational Systems
• Curriculum Design
• Instructional Design
• Instructional Media and Information Technologies in Education
• Design Methodology in Education and Training
• Project Design & Project Management
• Methods of Educational and Social Science Research
• Human Resource Development and Knowledge-Productive Organisations
• e-Learning and the Internet in Education
• Cost-effectiveness in Education
• Evaluation of Social and Educational Programmes and Systems
• Higher Education Policy Studies and Analyses

Sofia University St. Kliment Ohridski

1 year Specialisation in Informatics (Comp.Sc.)
1989 – 1990

Plovdivski universitet 'Paisii Hilendarski'

MSc. in Mathematics
1978 – 1982

Научни проекти

Scientific Projects

 

Project Title

Financing Institution

Role in the project

Project Duration

1

Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT)

European Commission, FP7-ICT Programme

Expert

2012 - 2015

2

„Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert

2013 - 2014

3

Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert, Trainer, Consultant

2012 - 2014

4

Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Expert, Trainer

2012 - 2014

5

Изследване на ролята на съвременни технологичните средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини.

ФНИ на СУ

Expert

2013 - 2013

6

Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (УНИЦЕО)

ФНИ, МОН

Expert

2009 - 2011

7

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Expert

2009 - 2011

8

KeyToNature: a new e-way to discover biodiversity

The European Commission

Project Developer, Manager for Bulgaria, Expert

2007 - 2010

9

“Платформа за интерактивни телевизионни приложения” (ИНТЕРАКТ)

Национален иновационен фонд на Република България

Project Developer, Manager, Expert

2005 - 2008

10

The Innovative Teacher (I*Teach)

European Commission, Leonardo da Vinchi Pilot Project

Project Developer

2006 - 2008

11

Bulgarian Network of Research Mobility Centres (BulRMCNet)

European Commission, FP6-SSA: Human resources and mobility

Project Developer

2004 - 2007

12

IDWBL – “Innovative Didactics via Web-Based Learning”

EC Minerva/Socrates project

Project Developer, Manager for SU, Expert

2004 - 2006

13

KALEIDOSCOPE – Shaping the Scientific Evolution of the Technology Enhanced Learning.

European Commission

Expert, Administrator

2003 - 2006

14

Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на началния етап (IV клас) и в края на основната образователна степен (VIII клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”.

Институт “Отворено общество”

Expert

2003 - 2004

15

E-Living: Life in a Digital Europe

European Commisssion

Expert

2001 - 2003

16

Training to use WWW in education

The Dutch Ministry of Education, Science, and Culture

Expert, Administrator

2001 - 2002

17

Centre of Excellence in Information Society Technologies

European Commission, TEMPUS Project

Expert

2000 - 2001

18

Education Modernization

International Bank for Restructuring and Development (The World Bank)

Project Developer, Manager, Expert

1999 - 2001

19

DEMAND - DEsign, implementation and MANagement of telematics based Distance education

European Commisssion, PHARE Programme

Expert

1998 - 1999

20

MATEN - Multimedia Applications for Telematics Educational Networks

European Commission, INCO-COPERNICUS Programme

Expert

1998 - 1999

 

Преподавателска дейност

Work as Academic teacher

Academic courses taught:

 • "Assessment Methods in e-Learning" (http://moodle.openfmi.net/enrol/index.php?id=613) – for the MSc. Programme “e-Learning” at FMI, SU – 2013-currently
 • "Scientific Research Projects Planning and Implementation" – for the MSc. Programme “e-Learning” at FMI, SU – 2013-currently
 • "e-Learning" (http://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=1219) - for bachelor degree students at FMI, SU – 2012-currently
 • "Design and Development of Educational Software" - for bachelor degree students at FMI, SU – 2013-currently
 • Planning, Implementation and Management of Technology Enhanced Learning” (TEL), (FMI, SU) – 2003-2005; 2012-currently
 • Instructional design for Technology Enhanced Learning” (TEL), (FMI, SU) – 2003-2005; 2012-currently
 • Instructional AV-Media and ICT in Education” – for bachelor degree students and in-service teachers at:
  • Faculty of Mathematics and Informatics (FMI), Sofia University “St. Kliment Ohridski” (SU) - 1997-2005
  • Faculty of Theology, SU – 2005-currently
 • School Level Curriculum Design for the subjects of Informatics and Information Technologies” - for bachelor degree students and in-service teachers (FMI, SU) – 1998-2003
 • Internet and WWW in education” - for in-service teachers (FMI, SU) – 1995, 1997-1999
 • ICT in education” - for in-service teachers (FMI, SU) – 1998-2004
 • School apprenticeship in Informatics and IT subjects” for university pre-service teachers (FMI, SU) – 1994-1995
 • Design & writing of scientific publications, and design & delivery of public presentations” – for all MSc. Programmes at Department of Information Technologies (DIT), FMI, SU – 2003-2005
 • MSc. Programme administrator, Course Co-Designer, Developer, and Course Teacher at the Sofia local delivery of the International MSc. Programme “Educational and Training Systems Design” of the University of Twente, The Netherlands - 2001-2004 (http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/etsd/ )
  Courses designed and taught:

 

Публикации

Новини
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Още новини...