Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Информационни технологии гл. ас. д-р Валерия Симеонова

гл. ас. д-р Валерия Симеонова

Валерия Николаева Симеонова

Главен асистент, Катедра Информационни технологии

simeonova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161- 503

Мобилен телефон: 0898 263883

Кабинет: ФМИ - 519

Лична страница

Образование и научни степени

Курсове и специализации:

 • ICGEB, 2011,  “Advanced Bioinformatics: Computational Systems Biology”, Триест, Италия
 • COST Акция FA0604, 2010,  “Applied Bioinformatics in Plant Sciences”, Атина, Гърция
 • ICGEB, 2010,  “Bioinformatics: Computer Methods in Molecular Biology”, Триест, Италия
 • Bioinformatics.org, 2009,  (AACA) CS102B R for Biologists, Level 2
 • Bioinformatics.org, 2009,  (AAAT) CS101B R for Biologists, Level 1
 • СУ “Св.Климент Охридски” съвместно с Texas A&M University USA, 2009,  ADVANCED COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS

Образование и научни степени:
 • СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, 2014, докторска степен в научно направление 4.6. Информатика и компютърни науки (информатика – Изкуствен интелект)
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА,  2007, Бакалавърска степен по Информатика
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 2001,  Магистърска степен по Финанси
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 200, Бакалавърска степен по Финанси

Научни интереси

 • Изкуствен интелект
 • Софт компютинг
 • Мулти агентни системи
 • Био-информатика
 • Био-статистика

Научни проекти

Преподавателска дейност

 • СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФМИ, 2015/2016,  КСТ, ИСТ
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 2014/2015,  Интелигентни агенти и Мулти-агентни системи
 • ПЛОВДИВСКИ УНИВЕСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, 2012/2013,  Езици R и Bioconductor
 • СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФМИ, 2011/2012,  Офис системи
 • СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФМИ, 2009/2010 и 2010/2011, Приложен софтуер
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 2008/2009, Информатика
 • ТО на НТС-ВАРНА, 2008,  Курс по графичен дизайн и предпечатна подготовка
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 2007/2008, Информатика

 

Консултации

   Понеделник  14:00-15:00

  

   Вторник        13:30-14:30

Публикации