Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математическа логика и приложенията й доц. д-р Мария Соскова

доц. д-р Мария Соскова

Мария Иванова Соскова

Доцент, Катедра Математическа логика и приложенията й

msoskova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161 - 524

Кабинет: ФзФ - 03

Лична страница

Образование и научни степени

  •  2000 - 2004: Бакалавър по информатика, Факултет по математика и  информатика,  СУ "Св. Климент Охридски"
  •  2004 - 2005:  Магистър по математика, Факултет по математика и
       информатика,  СУ "Св. Климент Охридски"
  • 2005- 2008: Докторант по математическа логика, Факултет по  математика, Лийдски университет
  • 2008:  Доктор по математика,  Лийдски университет

Научни интереси

  • Теория на изчислимостта
  •  Номерационни степени

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2008 - 2009

Упражнения по Теория на изчислимостта, маг. програма "Логика и  алгоритми", хорариум 3+2

Приемно време

На специализация

Публикации