Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математическа логика и приложенията й доц. д-р Александра Соскова

доц. д-р Александра Соскова

Александра Андреева Соскова

Доцент, Катедра Математическа логика и приложенията й
Зам. Декан по стопанската дейност

asoskova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-524

Кабинет: ФзФ-03

Лична страница

Образование и научни степени

 1974 -- 1979: Магистър по математическа логика, Факултет по математика и информатика,  СУ "Св. Климент Охридски"

 

 1986 -- 1989: Доктор, Факултет по математика и информатика,  СУ "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

 • Теория на рекурсията
 • Номерационни степени
 • Спектри от структури
 • Изчислимост в абстрактни структури
 • Теоретична информатика

 

Научни проекти

 • Договор 92/2006 с ФНИ към СУ на тема "Равномерна Сводимост"
 • Договор 95/2007 с ФНИ към СУ на тема "Равномерна Сводимост"
 • Д002-258/18.12.08 с НФНИ "Изчислимост с частична информация"

Преподавателска дейност

 

Летен семестър 2007 - 2008
 • Логическо програмиране, спец. информатика, задължителен,  задочно, хорариум 30
 • Семантика на езиците за програмиране, спец. информатика, задължителен, хорариум 2+2
 • Езици, автомати и изчислимост, спец. компютърни науки, задължителен, хорариум 3+2
 • Теория на рекурсията, маг. програма "Логика и алгоритми", 3+2
 • Теория на моделите, маг. програма "Логика и алгоритми" 3+2

Приемно време

понеделник  15-16 к. 03 ФзФ
четвъртък    12-13 к. 03 ФзФ

Публикации