Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математическа логика и приложенията й доц. д-р Стела Николова

доц. д-р Стела Николова

Стела Колева Николова

Доцент, Катедра Математическа логика и приложенията й

stenik@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-583

Кабинет: 219 каб., ФМИ

Лична страница

Образование и научни степени

  • 1985 - магистър по математическа логика, Факултет по математика и информатика,  СУ "Св. Климент Охридски"
  • 1991 - доктор, Факултет по математика и информатика,  СУ "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

  • Теория на рекурсията
  • Tеоретична информатика

 

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2013 - 2014

  • Изчислимост и сложност - спец. Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информатика, Информационни системи, Математика и Приложна математика, изборен
  • Дискретни структури - спец. Информационни системи, I курс, задължителен
  • Дискретна математика и алгоритми - спец. Математика и информатика, II курс, задължителен
  • Сложност на изчисленията - спецкурс, Магистърска програма "Логика и алгоритми", изборен

 

 

 Приемно време

понеделник: 14 - 15 часа, 219 каб. на ФМИ

петък:           16 - 17 часа, 219 каб. на ФМИ

Публикации