Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математическа логика и приложенията й проф. д-р Тинко Тинчев

проф. д-р Тинко Тинчев

Тинко Величков Тинчев

Професор, Катедра Математическа логика и приложенията й

tinko@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-505

Кабинет: ФзФ-242

Лична страница

Научни интереси

  • Теория на множествата
  • Модални логики
  • Некласически логики.

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2005 - 2006

  • Алгоритми и реализация на JAVA, спец. математика, приложна математика, хорариум 3+2
  • Програмиране на C#, спец. информатика, математика, приложна математика, хорариум 3+2
  • Теория на множествата, спец. информатика, математика, приложна математика, хорариум  2+1

Летен семестър 2005 - 2006

  • Логическо програмиране, спец. информатика, задължителен, хорариум 3+2

 Приемно време

четвъртък 11-12,  к. 242 ФзФ

петък 13:30-15:30,  к. 242 ФзФ

Публикации