Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математическа логика и приложенията й гл. ас. д-р Антон Зиновиев

гл. ас. д-р Антон Зиновиев

Антон Кирилов Зиновиев

Главен асистент, Катедра Математическа логика и приложенията й

anton@lml.bas.bg

Служебен телефон: 8161-583

Кабинет: ФМИ-219

Лична страница

Образование и научни степени

Магистър, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

 • Теоретична информатика
 • История и развитие на средствата за програмиране (от 1988)
 • Конструктивна математика и математически интуиционизъм (от 1990)
 • Алгебрична теория на рекурсията (от 1992)
 • Логическо програмиране (от 1997)
 • Компютърно моделиране на българската морфология (от 1997)
 • Приложения на крайните автомати (от 1998)

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2005 - 2006

 • Математика, спец. геология, задължителен, хорариум 5+3
 • Математическа логика, спец. математика, задължителен, хорариум 3+2

Летен семестър 2005 - 2006

 • Дискретна математика, спец. математика, задължителен, хорариум 2+2
 • Логическо програмиране, спец. информатика, задължителен, хорариум 3+2
 • Методология и технология на програмирането, спец. информатика, хорариум 2+1

Приемно време

вторник       13-19  к. 219 ФМИ
сряда           17-19  к. 219 ФМИ
четвъртък   13-19  к. 219 ФМИ
петък           13-19 к. 219 ФМИ

Публикации