Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ доц. д-р Владимир Бабев, Ръководител на катедра

доц. д-р Владимир Бабев, Ръководител на катедра

Владимир Бабев

Доцент, Катедра Математически анализ

babev@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-638

Кабинет: 533

Лична страница

Образование и научни степени

  • 1973-1976: средно образование, НПМГ "Академик Любомир Чакалов"
  • 1978-1983: магистър, математика, реален и функционален анализ, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, тема на дипломната работа : ""Непрекъснати" редици. Тангенциални производни за многообразия на Грасман", научен ръководител – чл.кор. проф. Ярослав Тагамлицки
  • 01.06.1984-31.01.1986: редовен докторант
  • 01.02.1986-31.05.1988: задочен докторант
  • 1989: доктор, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, научен ръководител – чл.кор. проф. Станимир Троянски, тема на дисертацията : " Някои вьпроси от теорията на функционалните банахови решетки и пространства"

Научни интереси

  • Функционален анализ
  • Геометрия на Банаховите пространства
  • Хоби, свързано с професията: Математически състезания за студенти

Преподавателска дейност

Курсове:

Анализ 1

– зимен семестър, специалност „Софтуерно инженерство” 1 курс

вторник 10-13, аудитория 325

Анализ 2

– летен семестър, специалност „Софтуерно инженерство” 1 курс

Приемно време

понеделник 8:15 – 9:00,
вторник 8:15 – 9:30

 

 

Публикации

Новини
Sep 21, 2017 Допълнителен прием за ОКС "Магистър" във ФМИ за 2017/2018 уч. г., само за платена форма на обучение
Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Още новини...