Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ доц. д-р Борислав Драганов

доц. д-р Борислав Драганов

Борислав Радков Драганов

Доцент, Катедра Математически анализ

bdraganov(at)fmi.uni-sofia.bg

Кабинет: ФМИ-211

Лична страница

Образование и научни степени

  • 2004: доктор, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
  • 1998: магистър специалност математика, СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ
  • 1993: Първа английска езикова гимназия, гр. София

Научни интереси

  • Теория на апроксимациите
  • Функционален анализ
  • Хармоничен анализ

Преподавателска дейност

 

 

Приемно време

сряда 16 – 18

или по предварителна уговорка

Публикации