Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ проф. д-р Людмила Николова

проф. д-р Людмила Николова

Людмила Йорданова Николова

Професор, Катедра Математически анализ

ludmilan@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-518

Кабинет: ФМИ-506

Образование и научни степени

  • 1966-1971: студент, Факултет по математика и механика, Ленинградски държавен университет
  • 1975-1979: докторант, Воронеж, Функционален анализ под ръководството на проф. S.G.Krein
  • 1980: доктор, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

Научни интереси

Functional analysis: Function spaces, Interpolation spaces and its applications , Geometry of Banach spaces

Преподавателска дейност

Приемно време

понеделник 13:00 – 14:00,
сряда 15:00 – 16:00

Публикации