Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ проф. д.м.н. Румен Малеев

проф. д.м.н. Румен Малеев

Румен Петров Малеев

Професор, Катедра Математически анализ

maleev@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-560

Кабинет: ФзФ-24

Научни интереси

  • Функционален анализ
  • Геометрия на банахови пространства
  • Оптимизация

Публикации