Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ проф. д-р Надежда Рибарска

проф. д-р Надежда Рибарска

Надежда Костадинова Рибарска

Професор, Катедра Математически анализ

ribarska@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-518

Кабинет: ФМИ-506

Образование и научни степени

 • 1978: Софийска математическа гимназия
 • 1983: Магистър на математическите науки, специалност “Изследване на операциите”, дипломна работа на тема “Единственост на решението на антагонистични игри” под ръководството на акад. П.С.Кендеров, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски".
 • 1984-1987: Редовен аспирант към Единния център по математика и механика с научен ръководител акад. П.С.Кендеров.
 • 1988: Кандидат на математическите науки

Научни интереси

 • Геометрия на банаховите пространства
 • Вариационни методи в теорията на критичните точки

Преподавателска дейност

 • упражнения по Математически анализ – първа и втора част, Диференциално и интегрално смятане – първа и втора част, Лебегов интеграл във Факултета по математика и информатика на Софийския университет
 • лекции по Математически анализ в Химическия факултет на Софийския университет
 • лекции по Математически анализ и диференциална геометрия на специалност “Приложна математика” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет
 • лекции по Математически анализ на специалност “Приложна математика” и специалност “Математика и информатика” (ФМИ-СУ).
 • през 1997г. прочетох спецкурс по Теория на критичните точки във ФМИ.
 • изборния курс “Нелинеен функционален анализ” на бакалаври от ФМИ през три учебни години, а на магистри – есента на 2005г.
 • През пролетния семестър на 2006г. ще водя (заедно с доц.Р.Леви и гл.ас.Н.Буюклиев) семинар по функционален анализ и изборен курс по изпъкналост и диференцируемост в банахови пространства.

Приемно време

понеделник 16:00 – 17:00,
вторник 18:00 – 19:00

Публикации