Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ доц. д-р Милко Такев

доц. д-р Милко Такев

Милко Дамянов Такев

Доцент, Катедра Математически анализ

takev@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-557

Мобилен телефон: 0889 266 226

Кабинет: ФМИ-515

Образование и научни степени

 • 1985:  магистър по математика, СУ "Св. Климент Охридски". Тема на магистърската теза "Оценка на константи", научен ръководител -  акад. Бл. Сендов..
 • 1989: доктор , СУ "Св. Климент Охридски". Тема на докторската теза "Тоереми от тип на Уитни", научен пъководител - акад. Бл. Сендов.

Научни интереси

 • Теория на апроксимациите
 • Фурие преобразувания
 • Функционален анализ

Преподавателска дейност

 • Математически анализ
 • Фрактали
 • Числени методи

  Приемно време

  понеделник 11:00 – 12:00,
  вторник 13:00 – 14:00

Публикации

1. M. Takev, A new necessary and sufficient condition for analiticity, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 39, 6,1986, pp 17-18.

2. M. Takev, A theorem of Whitney type in Rn, Constructive Function Theory"87, Bulg. Acad. of Sciences Press, Sofia, 1987, pp. 441-447.

3. K. Ivanov, M. Takev, O(n lnn) bound for Whitney constants, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 38, 9 , 1985, pp. 1129-1131.

4. Bl. Sendov, M. Takev, The Theorem of Whitney for integral norm, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 39, 10, 1986, pp 35-36.