Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Математически анализ ас. Живко Петров

ас. Живко Петров

Живко Христов Петров

Асистент, Катедра Математически анализ

zhpetrov@fmi.uni-sofia.bg

Кабинет: Фзф-21

Научни интереси

Аналитична теория на числата

Преподавателска дейност

Учебна 2016/2017 г.

Зимен семестър:

  • Математически анализ на функции на една променлива, спец. Физика, Квантова и космическа теоретична физика

сряда 15 - 17, ФзФ-205,

петък 9 - 11, ФзФ-203.

 

  • Математически анализ 1, спец. Математика

вторник 15 - 18, ФМИ-202.

 

Приемно време

сряда 14 – 15

или по предварителна уговорка

 

 

 

 

 

 

Публикации