Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Мехатроника, роботика и механика доц. д-р Евгений Кръстев

доц. д-р Евгений Кръстев

Евгений Христов Кръстев

Доцент, Катедра Мехатроника, роботика и механика

eck@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161- 503

Мобилен телефон: 0887 373255

Кабинет: ФМИ-519

Образование и научни степени

 • 2007: доцент във ФМИ на СУ "Кл. Охридски"
 • 2006: HPUX System Administration Certified Professional
 • 2002: главен асистент във ФМИ на СУ "Кл. Охридски"
 • 2000- 2001: Associate Professor, Computer Science Department (Nicosia) , Head of Department at American University of Technology (Lebanon)
 • 1996- 1999: Associate Professor, Computer Science Department (Nicosia) , Head of Department at Frederick Institute of Technology
 • 1993- 1996: Преподавател във Frederick Institute of Technology, Cyprus(Nicosia)
 • 1988: научен сътрудник I ст. в Лаборатория Мехатроника на СУ "Кл. Охридски"
 • 1986: Доктор, СНС по информатика и приложна математика при ВАК
  Тема на дисертацията: “Траекторно кинематично управление на манипулационни системи
 • 1982- 1985 редовна аспирантура към ФМИ СУ "Кл. Охридски" на тема “Траекторно кинематично управление на манипулационни системи” под ръководството на проф. дмн Л. Лилов
 • 1981: Магистър по Математика и Информатика, специализация “Устойчивост и управление на механични системи
 • 1974: Диплома за средно образование (и златен медал), 33 СПГ– гр. София

Научни интереси

Основните ми научни интереси са свързани с математическо и компютърно моделиране за разработката на програмно осигуряване в роботиката, обектно-ориентирано програмиране и приложенията му в съвременните операционни системи, моделиране и програмирането на релационни бази данни, клиент - сървър приложения, разработка на Интернет приложения.

Научни проекти

Списък с цитирания на публикациите
на доц.. д-р Евгений Христов Кръстев

 

 1. Kwon W, Lee BH, Choi MH
  Resolving kinematic redundancy of a robot using a quadratically constrained optimization technique
  ROBOTICA 17: 503-511 Part 5 SEP-OCT 1999

-

KRUSTEV E, LILOV L., EXTENDED KINEMATIC PATH CONTROL OF ROBOT ARMS  ROBOTICA 5: 45-53 Part 1, JAN-MAR 1987

 

2.      VOLIOTIS SD
ORIENTATION PLANNING IN CONTINUOUS PATH APPLICATIONS FOR WRIST PARTITIONED MANIPULATORS 
IEE PROCEEDINGS-D CONTROL THEORY AND APPLICATIONS 139 (6): 495-501 NOV 1992

-

KRUSTEV E, LILOV L., EXTENDED KINEMATIC PATH CONTROL OF ROBOT ARMS  ROBOTICA 5: 45-53 Part 1, JAN-MAR 1987

 

3.      VOLIOTIS SD, CHRISTODOULOU MA
A NONINVERTING ALGORITHM FOR PATH TRACKING OF 2 COOPERATING ROBOT ARMS AND ITS PARALLEL IMPLEMENTATION 
JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS 5 (2): 105-127 APR 1992

-

KRUSTEV E, LILOV L., EXTENDED KINEMATIC PATH CONTROL OF ROBOT ARMS  ROBOTICA 5: 45-53 Part 1, JAN-MAR 1987

 

 

4.      TABANI I, MONTASER A
ROBOT MOTION AND TASK PLANNING - SIMULATION AND PROGRAMMING OF A ROBOT ARM 
ANALYTICAL INSTRUMENTATION 16 (3): 385-398 1987

-

Krustev E., L. Lilov,  Kinematic Path Control of Robot Arms, Robotica International Journal of Information, Education and Research in Robotics and Artificial Intelligence", 4, No. 2, pp. 107- 116, (1986)

 

5.      Kwon W, Lee BH, Choi MH
Resolving kinematic redundancy of a robot using a quadratically constrained optimization technique
ROBOTICA 17: 503-511 Part 5 SEP-OCT 1999

-

KRUSTEV E, LILOV L., EXTENDED KINEMATIC PATH CONTROL OF ROBOT ARMS  ROBOTICA 5: 45-53 Part 1, JAN-MAR 1987

 

6.      Ф.Л.Черноусько, Н.Н.Болотник, В.Г.Градецкий,
Манипуляционные роботы,
“Наука”, Москва, 1989

-

Krustev E., Lilov L., Kinematic  path  control of robot arms with redundancy, Technische Mechanik, 1985, V.6, N.2

Преподавателска дейност

 • лекции във ФМИ на СУ “Климент Охридски” по Съвременни ОС, ООП със C#.NET, ООП с Java, Среди за програмиране с VB.NET, ADO.NET програмиране на бази данни, Роботика и програмно осигуряване на роботизирани системи, Аналитична механика, Програмни приложения при изследване на нелинейни колебания (1982 - сега)
 • лекции във Frederick Institute of Technology (Nicosia, CYPRUS) и American University of Technology (Lebanon) по Съвременни ОС програмиране в UNIX среди, FORTRAN, C++, PASCAL, Object Oriented Programming, Compiler writing, Business Computing, Object oriented Software Engineering, Object Oriented Database management, Advanced Computer Networks, Algorithms and Complexity, Parallel Processing Algorithms, Multimedia, Програмиране на Cobol, Robotics (1993- 2002)
 • лекции във Frederick Institute of Technology (Nicosia, CYPRUS) по Master of Вusiness Administration subjects (Management Information systems, Computer- based information systems) (1993-1999)
 • лекции в дистанционни програми за обучение по компютърни науки за Empire State College at State University of New York- Software engineering, ООП със C#.NET, Java програмиране, Изкуствен интелект с приложения на PROLOG, Концепции на ОС с приложения на LINUX, PL/SQL програмиране за ORACLE, Networking, Computer security, ASP.NET програмиране, ADO.NET програмиране на бази данни (1994- 2004)

 Приемно време

   понеделник 8.15-9.15 ; сряда 17- 18