Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Числени методи и алгоритми гл. ас. д-р Ана Авджиева

гл. ас. д-р Ана Авджиева

Ана Александрова Авджиева

Главен асистент, Катедра Числени методи и алгоритми

aavdzhieva@fmi.uni-sofia.bg

Кабинет: 228

Образование и научни степени

  • 1990-1995 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ФМИ, магистър със специалност “Числени методи и алгоритми”

  • 2016 г. ОНС "Доктор", научен ръководител: проф. д. м. н. Гено Николов

Научни интереси

  •  Числено методи
  • Числено интегриране
  • Оптимизационни задачи

Преподавателска дейност

  • Числен анализ
  • Числени методи
  • MATLAB и приложения в числените методи
  • Числени методи - практикум

Публикации