Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Числени методи и алгоритми проф. д.м.н. Стефка Димова

проф. д.м.н. Стефка Димова

Стефка Николаева Димова

Професор, Катедра Числени методи и алгоритми

dimova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-673, 979-2831

Кабинет: ФМИ-525, ИМИ-513

Образование и научни степени

 • 1963 - висше образование, ФМФ, СУ "Св. Климент Охридски",  Математик, спец. Изчислителна математика
 • 1976 - К.м.н., Институт по математика, БАН
 • 2004 - Д.ф.-м.н., ЛИТ, ОИЯИ, Дубна, Русия

Научни интереси

 • Числени методи за ДУ - диференчни методи, МКЕ
 • Инвариантни ДУ, инвариантни решения
 • Математическо моделиране
 • Теория на самоорганизацията

Научни проекти

 • Проект ВУ-МИ- 106/2006 на тема "Интелигентни сензорни системи за повишаване на сигурността", финансиран от ФНИ, МОН;
 • Проект ВУ-МИ- 205/2006 на тема "Разработка на софтуерни продукти за компютърно симулиране на физични процеси в газовия разряд с приложение в малки и средни предприятия", финансиран от ФНИ, МОН.

Преподавателска дейност

 • Лекции по Числени методи за ДУ
 • Лекции по Числени методи на анализа
 • Спецкурс по Метод на крайните елементи – алгоритмични основи (лекции + лаб. упражнения),
 • Спецкурс по Нелинейни математически модели (лекции + лаб. упражнения)
 • Спецкурс по Математически модели и изчислителен експеримент (лекции + лаб. упражнения)

Приемно време

Вторник   12:00 - 14:00  525 ФМИ
Сряда       12:00 - 13:45  525 ФМИ

Публикации