Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Числени методи и алгоритми доц. д-р Лозко Милев

доц. д-р Лозко Милев

Лозко Божинов Милев

Доцент, Катедра Числени методи и алгоритми

milev@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-506

Кабинет: ФМИ-218

Образование и научни степени

 • 2000 - Образователна и научна степен ,,Доктор’’, СУ ,,Св. Климент Охридски’’

Научни интереси

 • Теория на апроксимациите
 • Екстремални задачи за полиноми и Чебишеви системи
 • Многомерни задачи

Научни проекти

1. Договор ДДВУ 02/30 "Съвременни методи в теория на апроксимациите" с НФНИ на МОМН.

2. Договор "Апроксимации и числени методи" с ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски".

 

 

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2015/2016

 • Лекции и упражнения по ,,Числени методи на линейната алгебра’’
  Спец. ,,Статистика’’, 3 курс
 • Лекции по ,,Сплайн-функции’’ (изборен курс)
  Спец. ,,Приложна математика’’, ,,Информатика’’,  ,,Компютърни науки’’ и маг. програма ИМММ

Летен семестър 2015/2016

 • Лекции по ,,Числени методи на анализа’’
  Спец. ,,Приложна математика’’, 2 курс
 • Лекции по ,,Числени методи’’
  Спец. ,,Информатика’’,  2 курс и маг. програма ИМММ

Публикации