Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Числени методи и алгоритми доц. д-р Никола Найденов

доц. д-р Никола Найденов

Никола Георгиев Найденов

Доцент, Катедра Числени методи и алгоритми

nikola@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-506

Кабинет: ФМИ-218

Образование и научни степени

  • 1995 - Висше образование
  • 2003 - Научно-образователна степен “Доктор”

Научни интереси

  • Теория на апроксимациите
  • Полиномиални неравенства
  • Сплайн функции

Научни проекти

1. ДДВУ 02/30 „Съвременни методи в теория на апроксимациите” (договор с НФНИ на МОМН).

2.  Договор Д0О2-167 „Център за върхови постижения и технологични иновации” с НФНИ на МОН.

3. Договор 154/2011 с Фонд за научни изследвания при ”СУ Св. Кл. Охридски”.

Преподавателска дейност

Приемно време

Понеделник 17:00 - 18:00  218 ФМИ
Вторник       17:00 - 18:00  218 ФМИ

Публикации